Duits wetenschapper stelt oerevangelie Marcus opnieuw samen

Print
Onder leiding van Eberhard Güting is zopas het boek 'Textkritik des Markusevangeliums' (uitgegeven bij LIT Verlag Münster) verschenen, waarin wetenschappers van de Universiteit van Bonn geprobeerd hebben het oorspronkelijke Evangelie van Marcus zo precies mogelijk te reconstrueren. Dat meldde de Duitse katholieke radiozender Domradio.
Tijdens de eerste periode van het christendom werden de verhalen over het leven van Jezus oraal overgeleverd, en pas veel later werden ze opgeschreven. De evangelist Marcus was de eerste die zo'n poging ondernam om een evangelie uit te werken. Maar tijdens die eerste eeuwen van het christendom bestond er nog geen boekdrukkunst, waardoor die evangelies - meestal in de abdijen - werden overgeschreven. Dat gebeurde echter niet altijd even zorgvuldig. Zo begonnen er al snel verschillende handschriften met het Evangelie van Marcus te circuleren.
Eberhard Güting en de wetenschappers van de Universiteit van Bonn botsten bij hun zoektocht naar de oorspronkelijke tekst op liefst vijfduizend verschillende handschriften. Op honderdvijftigduizend punten waren er verschillen tussen al die teksten. Dat bracht de theologen ertoe om de afwijkingen geval per geval te bestuderen en om daarna voor de meest waarschijnlijke versie te opteren. Het eindresultaat staat in 'Textkritik des Markusevangeliums'. Daaruit blijkt dat niet enkel het overschrijven van de evangelies zelf, maar ook het opnieuw samenstellen van de originele tekst een echt monnikenwerk is.
Nu in het nieuws