Ramp Gellingen ingetogen herdacht

Print
Op het industrieterrein van Gellingen, deelgemeente van Aat in de provincie Henegouwen, heeft voormiddag een ingetogen plechtigheid plaatsgevonden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de gasexplosie die daar exact één jaar geleden heeft plaatsgevonden.
BR> Op 30 juli 2004 ontplofte een zware gasleiding die onder het terrein liep. 24 personen lieten daarbij het leven, 132 anderen raakten gewond. Op het terrein werden zaterdagmorgen drie minuten stilte in acht genomen. Daarna legden de nabestaanden van de slachtoffers witte rozen bij een kunstwerk in de vorm van een vleugel en vervaardigd uit blauwe hardsteen waarop de namen van de overledenen gegraveerd staan. Op hetzelfde ogenblik loeiden in de diverse brandweerkazernes van het land de sirenes.
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael bracht in een redevoering hulde aan de slachtoffers, de hulpdiensten en aan de golf van solidariteit die op de ramp volgde. "Die 30ste juli had een mooie zomerdag moeten worden. Het werd een tragedie", zei de minister. Hij vond ook dat de belangrijke vragen over deze ramp beantwoord moesten worden. De gasexplosie had volgens Dewael voor een bewustwording gezorgd over de risico's die verbonden zijn aan onze geïndustrialiseerde samenleving.
Volgende personaliteiten namen aan de plechtigheid deel: minister van Defensie André Flahaut, minister van Volksgezondheid Rudy Demotte, voorzitter van de Senaat Anne-Marie Lizin, burgemeester van Aat Bruno Van Grootenbrulle, gemeentesecretaris Marc Duvivier en procureur-generaal van Bergen Gaston Ladière. Daarnaast ook vertegenwoordigers van de brandweerkorpsen, de politie en de bedrijven die actief zijn in de industriezone, waaronder het zwaar getroffen Diamant Boart.
Denis Carton van de coördinatiecel die door de federale overheid werd ingesteld, las de namen van de 24 dodelijke slachtoffers voor. Het jongste slachtoffer was negentien.

Bijna 400 brandweerlui, die de 250 korpsen uit ons land vertegenwoordigen, hebben zaterdagnamiddag in de kazerne in Aat hulde gebracht aan de vijf omgekomen brandweerlui.
Na een toespraak van Marc Gilbert, voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie, werd een bloemenkrans neergelegd aan het herdenkingsmonument, voor de brandweerkazerne van Aat. Korpschef Michel Di Silvestro hield een emotionele toespraak. "Dit toont aan dat we in het hele land een hecht team vormen. Het is pijnlijk om te zien hoe de familie van de slachtoffers zoekt naar antwoorden en een verklaring voor wat er gebeurd is".
"Wij gaan het gevecht voortzetten voor de hervorming van de brandweerdiensten, ter herinnering aan hen", verklaarde Marc Gilbert. "Zo een ramp mag nooit meer gebeuren". De voorzitter pleitte ervoor om de brandweerzones uit te breiden naar het intergemeentelijk en zelfs federaal niveau. "Het gemeentelijk niveau moet worden verlaten. De commissie Paulus was zeer duidelijk over dit onderwerp".
Nu in het nieuws