Stad verhoogt budget voor jeugdinfrastructuur

Print
De stad Antwerpen verhoogt het budget voor infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen met 100.000 euro. Dat extra geld moet een antwoord bieden op de enorme vraag vanuit de organisaties.
Jaarlijks besteedt de stad 226.900 euro aan infrastructuursubsidies voor haar 200 erkende jeugdverenigingen. Met dat geld kunnen de organisaties hun lokalen renoveren. Omdat heel wat gebouwen niet voldoen aan de regels voor brandveiligheid, is er een enorme vraag naar subsidies. Bij de jeugddienst liepen dit jaar al 63 aanvragen binnen. Een technische commissie buigt zich eerst over de aanvragen. Uiteindelijk is het Jeugdinfra vzw die de subsidie toekent. Jeugdschepen Robert Voorhamme (sp.a) verhoogt het budget voor 2006 met 100.000 euro. Door de extra middelen zullen in 2005 en 2006 een veertigtal jeugdlokalen prioritair worden aangepakt.
MEEST RECENT