I-city plant wereldcongres in Hasselt

De initiatiefnemers van I-City, het eerste grootstedelijk hotspotproject dat momenteel in de steden Hasselt en Leuven uitgetest wordt, plannen in de loop van volgend jaar een congres in Hasselt om de kenniscluster van het project in zijn geheel aan een breed publiek kenbaar te maken.

Belga

De resultaten van het congres zullen op een slotevenement via een draadloos netwerk vanuit Hasselt via een congressite in de rest van de wereld opgevolgd kunnen worden. Geïnteresseerden zullen in de gelegenheid gesteld worden om te participeren aan het congres.

Het project kost 267.985 euro. Het managementcomité van de provincie Limburg kende het project onder voorzitterschap van gedeputeerde Marc Vandeput (CD&V) een Europese subsidie van 76.563 euro toe.

I-city is een vzw die gehuisvest is op de Research Campus in Hasselt. Voor de aanwerving van vier extra personeelsleden werden eveneens de nodige subsidies goedgekeurd. Met het geplande wereldcongres in Hasselt willen de initiatiefnemers Vlaanderen en Limburg als innovatieve regio op de wereldkaart plaatsen en de nodige tewerkstelling via spin-offs realiseren.

I-city zit momenteel in zijn tweede fase. Als alles volgens plan verloopt, moet I-City binnen de twee jaar volledig op punt staan. Het project zal nadien ook naar andere steden uitgebreid worden.

Op dit ogenblik proberen 4.000 testgebruikers, onder wie 2.000 in Hasselt, de geselecteerde digitale toepassingen en mogelijkheden via een zakcomputer uit. De diensten die via I-City aangeboden worden, variëren van draadloos internetten over het vinden van vrije parkeerplaatsen.