Hulpbisschop Shanghai benoemd door Vaticaan én Peking

Een Chinese priester is dinsdag tot hulpbisschop gewijd in gemeenschappelijk akkoord tussen het Vaticaan en de Chinese regering, zo meldt Asianews, het persagentschap van het pauselijk instituut voor buitenlandse missies.

Belga

Mgr. Joseph Xing Wenshi (42), die hulpbisschop van Shanghai in de officiële Chinese kerk wordt, heeft tijdens de wijdingsplechtigheid verklaard dat hij zijn benoeming kreeg van de Heilige Stoel. Door de benoeming van een bisschop door het Vaticaan te aanvaarden zet de Chinese regering een stap naar de hereniging van de twee katholieke Kerken: de officiële Chinese Kerk die trouw is aan Peking en vijf miljoen gelovigen telt en de ondergrondse Kerk die van Rome afhangt en er vijf à tien miljoen telt.

De benoeming van bisschoppen is al geruime tijd een twistappel tussen het Vaticaan en de Chinese regering die weigert dat de katholieke clerus wordt onderworpen aan een andere autoriteit dan de hare.

De verbetering van de betrekkingen met China en het aanknopen van diplomatieke betrekkingen is een van de prioriteiten van de buitenlandse politiek van het Vaticaan. Peking stelt echter als voorwaarde dat het Vaticaan zijn diplomatieke betrekkingen met Taiwan verbreekt en zich niet mengt in de binnenlandse aangelegenheden van China, ook niet op religieus vlak.