Limburgse brandweercorpsen experimenteren met snellere interventies

Minister Patrick Dewael heeft het licht op groen gezet voor een experiment in Limburg waardoor de brandweer zo’n drie minuten sneller kan uitrukken.

kdriessens

BR> Het klinkt weinig maar komt in feite neer op 25 procent tijdwinst. En in geval van brand is dat van cruciaal belang. Indien het experiment slaagt - er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen - wordt het veralgemeend. Het houdt in dat de 100-centrales voortaan niet alleen de betrokken brandweer maar meteen ook de brandweermannen zelf zal verwittigen.

Nu is het zo dat bij een brand de mensen naar de ‘100’ bellen. De 100-centrale voor Limburg zit in Hasselt.Vervolgens verwittigt de 100-centrale de brandweer van de zone waar het brandt, waarna de plaatselijke brandweercentrale haar brandweermannen uitstuurt en/of de vrijwilligers verwittigt. Dit gebeurt bij middel van een bieper waarop ze alle nodige info krijgen zoals adres, type van brand, chemisch gevaar of niet, enzovoort. Met het experiment zal de 100-centrale zelf meteen de brandweermannen van de zone waar het brandt verwittigen.

Deze tijdwinst is vooral van belang in korpsen die met vrijwilligers werken. In Limburg zijn er 13 korpsen. Zes daarvan werken met beroeps-brandweermannen. De andere hebben wel een telefoon-permanentie, maar werken voor het overige met vrijwilligers. Een beroepskorps is binnen de minuut weg, een vrijwilligerskorps is pas na gemiddeld 5 minuten weg.

Nog altijd gemiddeld gesproken en voor héél Limburg is de brandweer na 12 minuten bij een brand. Maar van streek tot streek zijn er grote verschillen. In stedelijk gebied en met een professioneel korps is dat veel minder dan 12 minuten, in ruraal gebied en met een vrijwilligerskorps is dat veel meer.