Milieuhandhaving: inspectie voerde vorig jaar 12.000 controles uit

De Vlaamse milieuinspectie (MI) heeft vorig jaar meer dan 12.000 controles uitgevoerd in meer dan 5.000 bedrijven. Dat blijkt uit het jaarrapport 2004 dat inspecteur-generaal Robert Baert woensdag voorstelde.

Belga

Baert vroeg de minister voor meer personeel te zorgen omdat heel wat zogenaamde klasse 1-bedrijven nog altijd niet of nauwelijks gecontroleerd worden. En zelfcontrole blijkt nog altijd niet optimaal te verlopen. De MI is al aan haar twaalfde jaarrapport toe. De inspectiedienst richt haar pijlen vooral op de klasse 1-bedrijven, ondernemingen die belangrijke schade en hinder kunnen veroorzaken. De dienst controleert jaarlijks zo'n 5.000 bedrijven. Baert schat dat Vlaanderen er een 40 à 50.000 telt. Heel wat van die bedrijven krijgen dus niet of nauwelijks een inspecteur over de vloer. Meer personeel kan daar een antwoord op zijn, maakte de inspecteur-generaal woensdag duidelijk aan minister Peeters.

Naar aanleiding van de 12.156 controles die de MI vorig jaar uitvoerde, werden 608 pv's opgesteld. In 1.687 gevallen gaf de dienst het gecontroleerde bedrijf een aanmaning en advies. Dergelijk advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd. De MI vroeg aan burgemeesters 48 keer om tussenbeide te komen. 13 keer werden dwangmaatregelen opgelegd, zes keer werd een voorstel tot schorsing of opheffing van de milieuvergunning gevorderd. Geur- en geluidsoverlast blijven de belangrijkste vormen van milieuhinder. Zowat alle aanbevelingen hebben daar mee te maken. Van de 89 gecontroleerde voedingsbedrijven voldeden 21 niet aan de lozingsnormen. Bij bedrijven met koelinstallaties stelde de MI heel wat lekken vast. De controle in slachthuizen leverde 4 pv's en 21 aanmaningen op. Positief was volgens Baert wel dat de uitstoot van pcb's en dioxines in 2004 fel verbeterd is.

De inspectie ging in 274 bedrijven ook na of die zich houden aan de regels inzake zelfcontrole. Dat is lang niet altijd het geval. Zo respecteert slechts iets meer dan de helft van de ondernemingen de regels inzake zelfcontrole wanneer het om lozing van afvalwater gaat. Voor Robert Baert meteen het bewijs dat controle op zelfcontrole absoluut noodzakelijk is. "Zelfcontrole kan overheidscontrole nooit vervangen", stelde hij. Volgens Baert werkt de zelfcontrole vooral goed in bedrijven en sectoren waar in het verleden veel gecontroleerd werd. "Zij zijn goed getraind, nadat veel druk op de ketel werd gezet. Die inspanningen leveren dus resultaten op", dixit de inspecteur-generaal, die de pakkans van de bedrijven dan ook wil vergroten. "Bedrijven treden pas op wanneer ze ertoe gedwongen worden", luidde het. Volgens ministers Peeters - die zegt te blijven geloven in zelfcontrole - is een mix van preventieve, curatieve en zelfcontrole nodig.

De Vlaamse milieuinspectie komt in haar rapport ook nog eens terug op een reeks oude pijnpunten. Naast het personeelsgebrek gaat het onder meer over het grote aantal seponeringen van pv's die aan het parket worden overgemaakt: ongeveer tweederde. Verder hekelt de MI dat 23 procent van de Vlaamse steden en gemeenten nog altijd geen milieambtenaar hebben en dus ook geen toezicht uitoefenen op de klasse 2- en 3-bedrijven. Baert haalde tot slot nog uit naar de Vlaamse ombudsman Bernard Hubeau omdat die de milieuinspectie overstelpt met klachten van burgers die lang niet altijd gegrond zijn. De MI kreeg in 2004 zo 1.800 klachten te verwerken. "De ombudsman stelt zich op als een inquisiteur. De burger heeft altijd gelijk. Dat is een enorme stressfactor voor onze dienst", aldus Baert.