N-VA-congres legt kern Antwerps verkiezingsprogramma vast

Op een stadscongres in Antwerpen heeft de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) zondag de kern van haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in de Scheldestad vastgelegd. Uitgangspunt is dat Antwerpen een aangename stad moet zijn om te wonen, werken en leven. Een overkapping van de Ring, de oprichting van een stadspretpark op Linkeroever en het afschaffen van de groene afvalzak zijn enkele van de opvallende voorstellen.

Voor een inhoudelijke voorbereiding moet men op tijd zijn, want volgend jaar zal ongetwijfeld de politieke profilerings- en opbodstrijd losbarsten, aldus plaatselijk voorzitter Koen Kennis. Nationaal partijvoorzitter Bart De Wever ziet een opbod gaande tussen "dramatiseurs", verwijzend naar Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter en "romantiseurs", waarbij hij huidig sp.a-burgemeester Patrick Janssens bij naam noemde.

De kern van het Antwerps N-VA-verkiezingsprogramma draait rond huisvesting, economische ontwikkeling en tewerkstelling, veiligheid, netheid, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Andere thema's zoals het sociale luik, sport, jeugd en decentralisatie zullen vanaf begin 2006 in teksten gegoten worden.

Volgens gemeenteraadslid Luk Lemmens moet Antwerpen het nodige doen om de stad weer aantrekkelijk te maken voor tweeverdieners en gezinnen met kinderen. De N-VA wil ook dat Antwerpen op een meer agressieve manier als citytrip-bestemming en als studentenstad wordt gepromoot. Aan het werkloosheidspercentage (momenteel 16,5 pct volgens Lemmens) moet iets gedaan worden.

Op het congres onder de titel "Antwerpen, enige stad in Vlaanderen" (waarbij enig voor uniek staat) werd gepleit voor een omvangrijk investeringsprogramma ter verbetering van de woningen en de woonomgeving. Waar er teveel verkrotting is, moet er overgegaan worden tot afbraak en nieuwbouw. Gezinnen die minstens vijf jaar in Antwerpen verblijven en waarvan de kinderen in een lokale school les volgen, moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale woning.

Nu in het nieuws