Dewael gooit politietop overhoop

De topstructuur van de federale politie wordt ingrijpend hertekend, met de nodige personeelswissels tot gevolg. Het kernkabinet keurde gisteren het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) goed.

Belga

Er wordt gesnoeid in het aantal topfuncties en gesleuteld aan de statuten, in een poging een einde te maken aan de verzuiling binnen de politietop. In de meest optimistische planning moet de hervorming tegen het eind van het jaar rond zijn.

De nieuwe structuur komt er nadat het evaluatierapport van het Comité P in januari dit jaar had uitgewezen dat de politietop nog altijd kreunt onder een logge, bureaucratische structuur. Bij de politiehervorming werd er bewust gekozen om te breken met de ene sterke man aan de top. De macht van de commissaris-generaal werd beperkt tot een coördinerende rol en hij kreeg vijf directeurs-generaal, met hun adjuncten, onder zich.

Dewael wil het aantal directeurs-generaal volgens de nota nu beperken tot drie: een voor de bestuurlijke politie, bevoegd met ordehandhaving en specifieke opdrachten zoals de spoorwegpolitie, een voor de gerechtelijke politie, die het speurwerk doet en een voor de niet-operationele diensten, zoals personeelsbeleid, materiaalaankopen en dergelijke.

Binnen de directoraten worden ook een aantal diensten verschoven. De directeurs, die er nu een mandaatfunctie hebben, worden diensthoofden, met een aangepast statuut.