Bodemsaneringsfonds gestart met sanering eerste vervuild tankstation

Print
Het bodemsaneringsfonds voor tankstations Bofas is maandag gestart met de eerste sanering van een gesloten tankstation. Het gaat om een installatie in Deurne. Het is de bedoeling dat er dit jaar 60 projecten worden opgestart, aldus Chris Hoste van Bofas.
Bofas werd in maart van vorig jaar opgericht om de bodemsanering van tankstations over heel België te bekostigen. Vermits zo'n bodemsanering als gevolg van lekkende benzine of diesel al gauw 100.000 euro kost, sloegen de overheid en de petroleumsector de handen in elkaar.

Uitbaters die aan bepaalde voorwaarden voldeden, konden tot eind maart een dossier indienen voor een financiële tussenkomst. In totaal kwamen er 1.333 aanvraagdossiers binnen voor gesloten tankstations, aldus Bofas. Voor de dossiers die het fonds vóór oktober van vorig jaar binnenkreeg, start de sanering nog dit jaar.

Het eerste tankstation dat wordt gesaneerd, is aan de Herentalsebaan in Deurne gelegen. De saneringstechniek komt erop neer dat de vervuilde grond tot op waterniveau wordt afgegraven. Daarna moet meestal het grondwater worden verlaagd door het weg te pompen, zodat verder kan worden gegraven tot alle verontreinigde grond is weggenomen. Die grond wordt afgevoerd en in een erkend centrum voor grondreiniging verwerkt.

Die werken nemen enkele weken in beslag. Zonodig worden daarna filters en leidingen op de vervuilde site geplaatst om het water of de grond via een pompsysteem verder te zuiveren. Die techniek kan volgens Bofas maanden of jaren duren.
Ook uitbaters van tankstations die in bedrijf zijn, kunnen een saneringsaanvraag indienen bij Bofas. Daarvoor hebben ze nog tot 26 maart 2006 de tijd. Bofas verwacht een 3000-tal dossiers. Momenteel zijn er al 708 ingediend.

.

Nu in het nieuws