Nood aan Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen

Print
Er moet in de Antwerpse regio dringend een Forensisch Psychiatrisch Centrum komen voor de opvang van 200 tot 250 geïnterneerden. Dat staat in de aanbevelingen van een werkgroep die op vraag van de federale regering een oplossing moest uitdokteren voor onder meer de opvang van de 505 geïnterneerden die momenteel in Vlaanderen in gewone gevangenissen opgesloten zitten.
Voor het Franstalige landsgedeelte stelt de werkgroep rond Paul Cosyns, professor Psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen, voor het huidige IBM in Paifve om te vormen tot een psychiatrisch ziekenhuis en over te gaan tot de renovatie van een leegstaande vleugel. Dat zou de capaciteit van de instelling op 247 bedden brengen.

Om snel tot resultaat te komen, verwacht minister van Justitie Laurette Onkelinx voor 15 september een lijst met noden. Die wordt dan besproken met de collega's van Volksgezondheid en Openbare Werken. Ze verwacht voor die datum ook voorstellen over de plaats waar de instelling in het Antwerpse moet komen.

.

Nu in het nieuws