Antwerps provinciearchief opent leeszaal

Print
Vlak naast de ingang van het Provinciehuis werd een leeszaal geïnstalleerd. Vanaf vandaag kan het publiek daar in ideale omstandigheden opzoekingswerk komen doen over gebouwen, wegen, bedrijven of personen van zijn gemeente.
BR> Tot 1980 waren archieven vooral plekken waar papieren documenten werden opgeslagen. Sindsdien groeide het besef dat archieven een belangrijk stuk cultureel erfgoed bevatten en dat ze hun schatten zo toegankelijk mogelijk moeten maken voor een zo ruim mogelijk publiek. Dat kan via tentoonstellingen en publicaties, maar zeker ook met een goede basisservice. Juist in die periode deed de informatisering haar intrede en werden niet alleen documenten maar ook een massa digitale info gestockeerd.

"De huidige archivaris is geen papierbewaarder meer, maar een informatiebeheerder", aldus député Ludo Helsen (CD&V). "Daarom heeft de provincie radicaal gekozen voor een nieuwe archiefwerking. We hebben voor het eerst een benoemde archivaris in dienst in de persoon van Bart Sas, die leiding geeft aan zes medewerkers. De nieuwe leeszaal maakt duidelijk dat de provincie met haar archief naar buiten komt."
Die leeszaal werd geen luxueuze bedoening, maar een efficiënt instrument met 16 werkbladen en een grote lessenaar om kaarten te bekijken. De provincie gaat in de toekomst haar steekkaarten op computer overbrengen en handige depotlijsten aanleggen.

Welke documenten het provinciearchief van Antwerpen zoal bevat? Alle gemeentelijke materies waarvoor de provincie advies of een vergunning afleverde of waarop ze toezicht hield. Zo vind je informatie over kerken, pastorieën, gemeentehuizen en scholen, maar ook over vergunningen die de provincie afleverde aan bedrijven, handelszaken of landbouwers. Ook voor verordeningen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog is het provinciearchief een informatiebron van eerste orde. Het provinciearchief gaat 'slechts' terug tot 1914, want alle bronnen daarvoor werden bij wet overgemaakt aan het rijksarchief.

De leeszaal van het provinciearchief is elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur open. Je kan er fotokopies nemen.
Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018, Antwerpen, 03-240.65.15, www.provant.be/archief

.

Nu in het nieuws