BIPT krijgt acht extra mensen voor internetveiligheid

Bij het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) is momenteel slechts één persoon bezig met het beleid rond de veiligheid van de Belgische internetverbindingen. Minister van Economie Marc Verwilghen (VLD) zei donderdag in de Kamer dat er voor die taak acht mensen extra worden aangeworven.

Belga

Verwilghen antwoordde in de Kamer op een vraag van Philippe De Coene (sp.a). Die stelde dat één personeelslid onvoldoende is voor de regisseursrol inzake het beleid rond internetbeveiliging die het BIPT moet vervullen volgens de deze week gepubliceerde Telecomwet en vroeg wat de minister aan deze situatie wenst te doen.

Verwilghen antwoordde dat er acht mensen zullen aangeworven worden voor het veiligheidsbeleid. Een preciese timing voor die aanwervingen kon hij echter niet geven.