CD&V steunt voorstel holebi-adoptie niet en lanceert mee-ouderschap

CD&V is niet bereid het wetsvoorstel van sp.a te steunen dat holebiparen dezelfde adoptierechten geeft als heteroparen. De christen-democraten gaan een eigen voorstel indienen, waardoor holebi's wel mee-ouder of zorgouder kunnen worden.

Belga

Eerder had CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen gezegd dat de leden van zijn partij vrij mochten stemmen over het wetsvoorstel, maar binnen de partij was er toch veel kritiek te horen. De partij heeft na een vergadering woensdag haar standpunt afgelijnd. Door de nieuwe stellingname van CD&V dreigt het wetsvoorstel van sp.a'er Guy Swennen niet aan een meerderheid te geraken. De MR is tegen het voorstel en ook binnen de VLD waren al kritische geluiden te horen.

Na de hoorzittingen die woensdag in de Kamer werden gehouden en een interne vergadering komt de partij met een eigen voorstel voor de dag. Daarbij is de mogelijkheid van interlandelijke adoptie voor holebikoppels niet voorzien. Indien er met één van de ouders een biologische band is, zijn er voor holebi's twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid in het voorstel van CD&V is het mee-ouderschap, een statuut dat volwaardig ouderlijk gezag toekent, inclusief erfrecht. Die mogelijkheid staat open voor lesbische koppels waarvan één vrouw bevrucht is met zaad van een donor. De andere vrouw wordt dan de mee-moeder. Holebi's kunnen ook mee-moeder worden van de biologische kinderen die hun partner uit een vroegere heteroseksuele relatie heeft, tenminste als de andere biologische ouder overleden is.

In het geval de andere biologische ouder nog leeft, kunnen holebi's kiezen voor zorgouderschap als ze het kind twee jaar mee hebben opgevoed. Het zorgouderschap legt een aantal rechten en plichten vast. De zorgouder moet mee instaan voor huisvesting, onderhoud opvoeding tot aan de meerderjarigheid van het kind. Bij zorgouderschap is er geen sprake van erfrecht, tenzij dat bij testament geregeld is.

Het zorgouderschap beperkt zich niet tot holebi's, maar geldt in het voorstel ook voor heteroparen. Niet alleen de nieuwe partner van ouders, maar ook grootouders of pleegouders kunnen in aanmerking komen voor zorgouderschap. Het mee-ouderschap kan voor CD&V ook toegepast worden voor kinderen van heteroseksuele samenwonenden. Zij moeten het kind dan niet langer erkennen om het ouderlijk gezag te kunnen uitoefenen, tenminste als ze geen afstammingsband willen met het kind.

De kamerfractie van CD&V zal het voorstel rond mee-ouderschap verder uitwerken en als amendement indienen op het wetsvoorstel rond holebi-adoptie. Wat zorgouderschap betreft heeft de CD&V reeds een voorstel tot wettelijke regeling ingediend.