Groeidende eensgezindheid over hervorming rijopleiding

Er lijkt een consensus te groeien tussen minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en de verschillende betrokken partijen over de manier om de bestaande rijopleidingen te hervormen.

Belga

Dat bleek woensdag tijdens een studiedag over het onderwerp, zo vernam Belga van de woordvoerster van Landuyt. Deze laatste zal nu, in overleg, een Koninklijk Besluit (KB) opstellen. Volgens woordvoerster Els Bruggeman bestaat er eensgezindheid om, naast de vrije begeleiding, te komen tot één enkele, modulaire, rijopleiding die professionele en vrije begeleiding combineert. "Deze mag zeker niet duurder zijn dan de opleidingen zoals ze nu bestaan en moet voor elke 18-jarige betaalbaar zijn", zei Bruggeman. De Federatie van Beroepsautorijscholen van België (FAB) en de Vlaamse Automobilistenbond VAB stelden de voorbije maanden elk al een modulair concept voor, met aparte klemtonen.

De minister wil ook de formule van vrije begeleiding behouden, "al kan die ook wat gewijzigd worden", aldus Bruggeman. Zo zouden meer mensen begeleider moeten kunnen worden - ook bijvoorbeeld organisaties als mutualiteiten - en wil de minister nieuwe rijscholen blijven erkennen "omdat concurrentie ook de prijs ten goede zal komen". Minister Landuyt zal, terwijl hij verder blijft overleggen, een koninklijk besluit opstellen over deze hervorming, zo zei Bruggeman nog. Een timing voor dat KB is er niet, maar "het is wel de bedoeling dat de hervormde opleiding ten laatste op 1 september 2006 van start gaat. Dat lijkt een realistische timing."

De VAB bevestigde woensdag dat er een zekere consensus bestaat, maar dat de precieze invulling van de verschillende modules - bv. hoe lang moet de kandidaat naar de rijschool? - nog moet gebeuren. "Zowel de VAB als de rijscholen staan achter een totale opleiding van 16 uur", zei Maarten Matienko van de VAB. De FAB kon niet bereikt worden voor een reactie.