Dewael wil actieplan tegen straatraces

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) wil samen met de politiediensten een globaal actieplan maken in de strijd tegen de illegale straatraces.

Belga

Hij reageerde daarmee op een oproep van kamerlid Dylan Casaer (sp.a) woensdag in de commissie Binnenlandse Zaken. De voorbije weken waren er herhaaldelijk zware ongevallen veroorzaakt door chauffeurs die de openbare weg gebruiken als een racecircuit. Dewael zal de ministers van Mobiliteit en Justitie aanschrijven om samen aan een globaal plan te werken om deze praktijken te bestrijden. Aan de federale politie zal gevraagd worden om een aantal concrete acties voor te stellen. Het kan onder meer gaan om het screenen van openbare wegen, het onderzoeken van informatie over straatraces en gumball races op het internet en het immobiliseren van bepaalde voertuigen die gebruikt worden voor straatraces.