Minister Demotte kondigt alarmfase "Hittegolf" af

Op basis van de huidige temperatuurvooruitzichten heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte de alarmfase "Hittegolf" afgekondigd voor de volgende dagen.

Belga

De periode ging woensdagnamiddag in en loopt af op zaterdagmiddag. Over deze periode worden gemiddelde minimumtemperaturen verwacht rond 19 graden Celsius en maximumtemperaturen rond 30 graden Celsius. Bijgevolg is het meteorologische criterium voor de alarmfase in het hittegolf/ozonplan bereikt. Deze alarmfase houdt in dat de Cel Medische Bewaking van de FOD Volksgezondheid vandaag/woensdag een verwittiging verstuurt naar de gezondheidsinspecteurs, de huisartsenkringen, de spoedgevallendiensten, de geriatrische en psychiatrische diensten van de ziekenhuizen, de rusthuizen, de thuiszorg- en buurtorganisaties, enzovoort.

De POD Maatschappelijke Integratie zal de aandacht van de OCMW's vestigen op deze alarmfase van het hittegolfplan, zodat ook zij melding kunnen maken van eventuele problemen ondervonden bij de uitvoering van hun taken. De Cel Medische Bewaking is om 16.00 uur via telefonische enquête begonnen aan een monitoring bij de rust- en verzorgingsinstellingen, om eventuele problemen op te sporen en de opvolging van de gezondheidsvoorschriften te verzekeren.

Het call Center van Volksgezondheid is in werking: 02/524 97 97 De cel Medische Bewaking is bereikbaar op het nummer 0476/605 605 Op de website van Volksgezondheid www.health.fgov.be vindt u het hittegolf/ozonpiekenplan alsook een FAQ voor informatie aan de bevolking.