OCMW's krijgen inspraak in sociale wetgeving

Minister van Sociale Integratie Christian Dupont (PS) heeft woensdag de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn opgericht.

Belga

Volgens de minister hebben daarmee de actoren uit de sociale sector, zoals de OCMW's, voor het eerst inspraak in de wetgeving. De commissie heeft twee taken: een advies uitbrengen over de wetgeving inzake het leefloon en de maatschappelijke hulp en aanbevelingen formuleren over maatregelen die moeten worden ingeleid, gewijzigd of afgeschaft.