"Systeem dienstencheques biedt te weinig kwaliteit"

Het systeem van dienstencheques heeft inderdaad jobs opgeleverd, maar de kwaliteit ervan laat soms te wensen over. Dat de stelt de socialistische vakbond ABVV.

Belga

De vakbond heeft een Zwartboek - Witboek Dienstencheques opgesteld, om de "perverse effecten" aan te kaarten. "De hoera-stemming bij de federale regering moet getemperd worden", klonk het woensdag op een persconferentie, "want de doelstellingen zijn lang niet gehaald".

De betrokken vakbondscentrtales van het ABVV hebben vooral eisen inzake contractflexibiliteit. Contracten zouden voor minimum 13 uur moeten, "zoals wettelijk voorzien" en dagcontracten zouden verboden moeten worden.

De vakbond zal dit zwartboek-eisenpakket voorleggen op het paritair comité voor de dienstencheuqes, dat nog voor de zomer een eerste keer samenkomt. Een aantal loon- en arbeidsvoorwaarden moeten hier besproken worden, vindt de vakbond, "anders moet de overheid enkele zaken vastleggen".