Kleiner gat in ziekteverzekering

Het globale tekort in de verzekering voor gezondheidszorgen zal dit jaar volgens een schatting van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) 67 miljoen euro bedragen, melden de kranten Le Soir en L'Echo woensdag.

Belga

Dat is een verbetering ten opzichte van 2004, toen het deficit tot 513 miljoen euro opliep, maar nog lang niet het evenwicht dat nagestreefd wordt. Minister van Gezondheid Rudy Demotte heeft bijgevolg een reeks structurele besparingen bevestigd om de rekening van 2005 de komende zes maanden in evenwicht te brengen.

Zo wil hij onder meer de farmaceutische industrie een nieuwe belasting opleggen ter waarde van 1,5 procent van de omzet. De belasting zal ter goedkeuring aan de ministerraad voorgelegd worden. De maatregel zal in 2006 omgezet worden in een verplichte verlaging van de prijs van medicijnen, in de hoop 45 miljoen euro te besparen.