Vlaanderen heeft eigen conjunctuurbarometer: de diffusie-index

Vlaanderen heeft voortaan een eigen conjunctuurbarometer. De diffusie-index, zo heet het nieuwe meetinstrument, kan sneller een actueel beeld schetsen van de conjunctuur dan de indicatoren die tot nu toe werden gebruikt.

Belga

Minister-president Yves Leterme, die de voorstelling ervan donderdag bijwoonde, vindt het belangrijk dat Vlaanderen een eigen conjunctuurbarometer heeft omdat de Vlaamse en de Waalse economie veel verschilpunten vertonen.

Om zich een beeld te vormen van het conjunctuurverloop moesten de Vlaamse beleidsmakers tot nu toe afgaan op Belgische indicatoren, zoals de conjunctuurtest van de Nationale Bank. Wel waren er per kwartaal cijfers over het Vlaamse Bruto Binnenlands Product (BBP) beschikbaar, maar een globale index had Vlaanderen niet.

De diffusie-index die de Administratie Planning en Statistiek uitwerkte, schetst een maandelijks beeld van de conjunctuur in Vlaanderen en heeft meestal ook een voorspellend karakter. De index steunt op de evolutie van een aantal onderliggende reeksen die elk een deel van de Vlaamse conjunctuur in beeld brengen, zoals de conjunctuurenquête bij Vlaamse industriële bedrijfsleiders of het aantal uren gepresteerde uitzendarbeid.

Voor elke reeks wordt de evolutie (stijgend, dalend of neutraal) omgezet in een waarde. Als die 50 bedraagt, is er geen wijziging in de conjunctuur tegenover de maand voordien. Meer dan 50 wijst op meer stijgende dan dalende reeksen en dus een verbetering van de conjunctuur, minder dan 50 doorgaans op verslechtering.

Voor volgende maand, juli 2005, geeft de diffusie-index 35 aan, omdat 60 procent van de reeksen daalden, 30 procent stegen en tien procent gelijk bleven.

De diffusie-index werd samen voorgesteld met de conjunctuurnota 2005. Die voorspelt een verbetering van de conjunctuur in de tweede helft van 2005, onder meer omdat de investeringen stijgen.