Jeugdkamp en speelplein in 2006 fiscaal aftrekbaar

De kosten die ouders maken voor kinderopvang, jeugdkampen en speelpleinwerking zijn vanaf het aanslagjaar 2006 fiscaal aftrekbaar. Dat hebben de Vlaamse ministers Vervotte en Anciaux beslist.

jforier

Tot nu toe mochten ouders alleen voor kinderen, jonger dan 3 jaar, de kinderopvang fiscaal aftrekken. Vanaf het aanslagjaar 2006 - de kosten die vanaf 2005 worden gemaakt - geldt dat voor kinderopvang voor alle kinderen tot 12 jaar. En die maatregel wordt nu uitgebreid. Wie tijdens de schoolvakanties gebruik maakt van kinderopvang, speelpleinwerking, jeugdkampen of een andere vakantie-activiteit voor de kinderen, mag de kosten daarvan tot 11,20 euro per dag per kind fiscaal aftrekken.

Voor de naschoolse opvang worden de fiscale attesten voor de ouders afgeleverd door Kind en Gezin en de scholen. Voor de jeugdkampen en de speelpleinwerking leveren de jeugdorganisaties de attesten.