Mia Douterlungne is nieuwe topvrouw Vlaamse Onderwijsraad

De Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft donderdag Mia Douterlungne benoemd als administrateur-generaal. Zij volgt vanaf 1 december Jacques Perquy op die met pensioen gaat. Douterlungne is door een extern selectiebureau samen met twee andere kandidaten aan het vast bureau voorgesteld en werd als beste kandidaat weerhouden.

Belga

De 48-jarige sociaal pedagoge werkt sinds 1982 voor het Hoger Instituut van de Arbeid aan de KULeuven. Ze was er wetenschappelijk medewerker, projectleider, hoofd sector onderwijs en arbeidsmarkt en administratief directeur. Haar onderzoek spitste zich toe op onderwijs en sociale ongelijkheid, onderwijs en arbeidsmarkt en permanente vorming.

In de Vlaamse Onderwijsraad overleggen vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en het Vlaamse Parlement. Het kan ook overleg organiseren en onderzoek laten uitvoeren over alle onderwijsthema's waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is.