Artsenbond stelt Demotte in gebreke in dossier indexering

BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, stelt minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en de nationale commissie artsen-ziekenfondsen in gebreke wegens het weigeren van de toekenning van de index van 1,55 procent op de erelonen van huisartsen. Dat heeft voorzitter Mark Moens van de BVAS donderdag meegedeeld.

Belga

"De Raad van Bestuur van BVAS is van oordeel dat het billijk is dat binnen het bestaande akkoord alle artsen vanaf 1 juli 2005 hun honoraria verhogen met 1,55 procent of dat er een selectieve indexering wordt toegeken.

Volgens de artsenbond volstaat de door de minister geraamde overschrijding van het artsenbudget van 9,6 miljoen euro op de begrotingsdoelstelling niet om de index vanaf 1 juli niet toe te kennen. "Er kan slechts worden ingegrepen indien het budget met meer dan 1 procent wordt overschreden. Dit was niet het geval in 2004 en blijkt het ook niet te zullen worden in 2005", aldus nog Moens.