Febetra wijst actieplan Landuyt voor vrachtwagens niet af

Febetra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs, reageert niet afwijzend op het actieplan van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt om het vrachtvervoer veiliger te maken. De federatie formuleert wel enkele nuanceringen en heeft, zoals bekend, zware bedenkingen bij het idee om de maximumsnelheid voor vrachtwagens op 80 km/u te brengen.

Belga

"Dat de minister met de hele sector wil overleggen, juichen we natuurlijk toe", zei Febetra-woordvoerster Isabelle De Maegt in een reactie aan Belga. "Er is ook al overleg geweest over bepaalde punten, maar als dit een totaal actieplan is, zouden we graag nog overleggen alvorens de minister dit voorstelt aan de gewesten (op 14 juli)."

Febetra kan zich vinden in een inhaalverbod op piekmomenten voor vrachtwagens op wegen met twee rijvakken. "We zijn wel voorstander van een variabel verbod, want piekmomenten kunnen wijzigen, bijvoorbeeld tussen verschillende seizoenen", aldus De Maegt.

Tegen een sensibiliseringscampagne zegt Febetra geen nee, en ook controles kunnen de veiligheid enkel ten goede komen, "maar dit mag geen heksenjacht worden", aldus Febetra, die erop wijst dat recente cijfers tonen dat, hoewel het aantal controles stijgt, het aantal overtredingen daalt. Febetra is het ook met Landuyt eens dat het boetestelsel voor vrachtwagens hervormd moet worden. "Dat is trouwens een voorstel geweest van de transportsector", zei De Maegt. Zo vindt de federatie dat het ontbreken van een tachograaf in de vrachtwagen geen 500 euro, maar 2.000 euro zou moeten kosten. Wie niet zijn officiële naam, maar de naam waarmee hij altijd aangesproken wordt op zijn tachograaf zet, krijgt trouwens ook een boete van 500 euro. "Dat zou 50 euro mogen worden, want daarmee ben je niet onveilig in het verkeer", aldus Febetra.

Zoals Febetra vorige week al bekendmaakte, heeft ze zware bedenkingen bij het voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, dat Landuyt nu in zijn actiepunten opnam. Volgens de federatie zal het verschil aan snelheid tussen auto's en vrachtwagens de doorstroming op autosnelwegen belemmeren en zullen er meer vrachtwagens moeten worden ingezet.

"Landuyt gaat er ook zomaar van uit dat een lagere snelheid de verkeersveiligheid zal bevorderen, terwijl dat niet wetenschappelijk onderzocht is", zei de woordvoerster nog. "Daarom pleiten we voor een Instituut voor Accidentologie (in plaats van het door Landuyt voorgestelde Instituut voor Veilig Vrachtvervoer). Dat instituut zou de precieze oorzaken van ongevallen kunnen onderzoeken, zodat we gericht kunnen optreden. Ook cruise control wordt vaak als oorzaak aangewezen terwijl dit niet bewezen is", stelde ze.

Het actieplan van Landuyt is erop gericht het aantal ongevallen met vrachtwagens te doen dalen. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar waren er op de snelwegen nog 806 letselongevallen (ongevallen met doden en gewonden. Er vielen 35 doden, 170 zwaargewonden en 1.039 licht gewonden. Bij 23,9 pct van alle letselongevallen was er een zwaar transport betrokken./