Wapenliefhebbers misnoegd over nieuwe richtlijn dienstwapens

Spirit-kamerlid Stijn Bex is tevreden met de nieuwe interne richtlijn van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael die zegt dat federale politiemensen hun dienstwapen niet meer thuis mogen bewaren.

Belga

De richtlijn komt er naar aanleiding van de zelfmoordcijfers die bij politiemensen tweemaal hoger blijken te liggen dan het Belgische gemiddelde. Vaak gebruiken deze politiemensen hun dienstwapen bij hun zelfmoord.

In de toekomst moeten de wapens in het politiecommissariaat op een beveiligde plaats worden bewaard. De munitie moet gescheiden van het wapen worden opgeslagen. Het diensthoofd draagt de verantwoordelijkheid om in een crisissituatie te beoordelen of hij het wapen van een medewerker al dan niet intrekt. Voor de lokale politie komt er binnenkort een gelijkaardige regeling.

Spirit-kamerlid Stijn Bex is naar eigen zeggen tevreden met het initiatief. "De beschikbaarheid van vuurwapens vergroot de kans op een fatale afloop van een crisissituatie. Het verbod om een wapen mee naar huis te nemen is dus een goede zaak", stelt Bex. "Maar essentieel is dat er ook scherp wordt toegekeken op de naleving van de nieuwe regels".

"Volgens minister Dewael hebben dit jaar al 11 politiemensen bij de lokale politie en 2 bij de federale politie zelfmoord gepleegd. De afgelopen 10 jaar lag het gemiddelde aantal zelfmoorden op 19 per jaar", aldus Bex. "De zelfdoding ligt bij politiemensen gemiddeld tweemaal hoger dan bij de gemiddelde Belg. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van het eigen dienstwapen. Zonder andere oorzaken uit het oog te verliezen, lijkt de vlotte beschikbaarheid van wapens rechtstreeks aan de basis te liggen van de persoonlijke drama's.

De Actieve Verdediging der Wapenliefhebbers vzw vindt de nieuwe richtlijn van minister Dewael "belachelijk". "Het verbod om politiemensen hun dienstwapen naar huis te laten meenemen zal het aantal gezinsdrama's bij deze bevolkingsgroep niet doen verminderen", luidt het.

Volgens de vzw is het aantal gezinsdrama's met behulp van andere middelen zodanig veel groter dat men met zekerheid kan zeggen dat, wanneer de beslissing om de te doden genomen is en er geen vuurwapen voorhanden is, er automatisch een of ander gebruiksvoorwerp als wapen gebruikt wordt. "Het enige middel om gezinsdrama's te voorkomen, is de oorzaken aanpakken", stelt de vzw. "Bij de politiediensten is die oorzaak voor een groot deel te wijten aan de politiehervorming die er blijkbaar niet in geslaagd is een verbetering van de werking van de politiediensten te bewerkstelligen". Tot slot stelt de vzw ook dat politiemannen, wanneer zij opgeroepen worden en nog naar het commissariaat moeten om hun wapen op te halen, bijzonder veel kostbare tijd verliezen. Ook interventies door politiemensen bij gevaarlijke situaties onderweg van huis naar werk worden volgens de vzw op die manier onmogelijk.