Sp.a wil meldpunt voor intrafamiliaal geweld in Antwerpen

De Antwerpse sp.a vraagt dat er een gratis meldpunt voor intrafamiliaal geweld wordt opgericht. Daar is nood aan gezien de naar schatting 10.000 meldingen per jaar van dergelijk geweld bij de Antwerpse politie, aldus fractieleidster in de gemeenteraad Tanja Smit. Ze vraagt ook dat de stad de regierol zou opnemen in de coördinatie tussen beleid en hulpverlening.

Belga

De sp.a, die over een en ander komende maandag in de gemeenteraad gaat interpelleren, wil ook dat er op stedelijk niveau een vertrouwensambtenaar wordt aangesteld. Het reglement van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zou zodanig moeten worden aangepast dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.