Jeugdcentrum in Wijnegem staat er nog niet

Rust er een vloek op het nieuw te bouwen jeugdcentrum, hoek Kosterijstraat-Kerkhofstraat, in Wijnegem? Het ziet er naar uit, want na proteststemmen van de buren en diverse gerechtelijke procedures zijn het nu de aannemers die roet in het eten strooien.

jforier

Architecten ramen de kostprijs van het nieuwe jeugdcentrum, annex kinderopvang, op iets meer dan één miljoen euro. Drie van de tien firma’s die het lastenboek opvroegen, dienden een offerte in.

”De verbazing was groot. Alledrie de prijzen schommelen rond 1,5 miljoen euro. Dat kunnen en willen we niet betalen. Daarom besteden we het werk opnieuw aan, maar dat opgesplitst in drie afzonderlijke loten”, deelde burgemeester Leo Carpentier (CD&V) mee tijdens de jongste gemeenteraadszitting. Het Vlaams Belang verweet het gemeentebestuur een gebrek aan visie.

”Al sinds 2002 zitten we met dit dossier opgescheept. Jullie hadden beter, zoals onze partij steeds opperde, het bestaande gebouw in domein De Leeuw aan de Kasteellei aangekocht en omgevormd”, fulmineerde Dirk Verhaert. ”Niet waar. Dat had de zaak veel duurder gemaakt”, reageerde Leo Carpentier.

Schepen Paul Heyvaert (CD&V) voegde eraan toe dat je op die plek moeilijk een kinderopvang kunt organiseren, omdat de locatie te ver afligt van het centrum van de gemeente. ”Dan moeten we speciale busdiensten naar de scholen toe organiseren. Ook dat kost geld.” VLD’er Jürgen Van Osselaer had eveneens bedenkingen. Hij vroeg zich af of het opsplitsen van de werkzaamheden wel degelijk de totaalprijs zou doen zakken. ”Zouden we niet beter nieuwe plannen laten maken?”

De burgemeester antwoordde dat de kans nu veel groter is dat er goedkoper kan worden gewerkt. ”Weet je dat een aannemer alleen al voor het inrichten van de werf 150.000 euro vroeg? Ze moeten serieus blijven, nietwaar?”