Stad Antwerpen mikt op 150 krotten

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van de stad Antwerpen, wil tegen 2006 meer dan 100 nieuwe woningen op de markt brengen. In de meeste gevallen gaat het om gerenoveerde krotten. Vespa beheerde eind 2004 al 69 panden. In 2007 moeten dat er 150 zijn.

jforier

”Van de 69 krotpanden waren er eind 2004 27 woningen in volle renovatie. In 2005 worden normaal 11 gerenoveerde panden opgeleverd, in 2006 komen daar nog 90 woningen bij”, aldus schepen Tuur Van Wallendael (sp.a). ”De aankoop is niet altijd makkelijk. Zo willen we een drietal verlaten benzinestations overnemen maar die zijn onder curatele gesteld. En voor een bepaald pand hebben de stadsdiensten ons twee keer teruggefloten met de plannen.”

Bij de voorstelling van het jaarverslag blijkt dat Vespa afgelopen jaar een boekhoudkundige winst van 63.624 euro noteerde. Hiervan wordt een netto winst van 11.515 euro doorgestort naar de stad. Daarnaast kan Vespa tot 2,1 miljoen beroep doen op een subsidie van de stad. Hiervan werd een miljoen niet opgenomen, zegt afgevaardigd bestuurder Herman Boumans. Dat geld gebruikt de stad als startkapitaal voor een fonds dat de huisvesting van verenigingen kan financieren. Nu huren een 200-tal groepen, sportclubs niet meegerekend, een stadseigendom. Niet altijd aan de reële markthuurprijs. Dat verandert nu geleidelijk.

”Vespa zal voortaan de markthuurprijs aanrekenen. Het stadsbestuur kan beslissen om een vereniging een huurtoelage te geven. Die toelage kunnen we uit dat startkapitaal halen maar ook uit de opbrengsten van de marktconforme huurprijzen”, aldus CD&V-schepen Marc Van Peel, tevens voorzitter van AG Vespa. Dat autonoom gemeentelijk bedrijf kan via het nieuwe gemeentedecreet mogelijk omgevormd worden tot een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) dat als rechtsvorm een vzw of een vennootschap kan aannemen.

Vespa haalde vorig jaar 20 miljoen uit de verkoop van panden. Topper was de stadsfeestzaal (14,8 miljoen) aan de Meir. Gisteren organiseerde projectontwikkelaar AM Development een rondleiding op de werf van de feestzaal die eind 2000 afbrandde. De werken moeten klaar zijn in september 2007. Dan prijkt de feestzaal in volle glorie maar als centraal plein van het winkelcentrum dat 18.000 m2 commerciële ruimte aanbiedt.

”Het project telt zes niveaus: twee parkeerlagen (-3 en -2) en winkelruimtes op -1, gelijkvloerse verdieping, +1 en +2. Op +3 komen 25 stadsappartementen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de fundering voor het nieuwbouwgedeelte tussen Meir en Hopland. Tussen die twee straten komt een publieke verbinding”, stelt Marc Bagchus.