Incident ziekenhuis Geel: labo tijd ontruimd geweest

In de opslagruimte van het klinische labo van het Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel is een fles met een oplossing formol, een stof die wordt gebruikt bij klinische analyses, gevallen. Hierdoor werd het labo een tijdlang ontruimd.

Belga

Rond de middag viel een fles formol op de grond. De verantwoordelijken besloten na het incident de opslagplaats onmiddellijk hermetisch af te sluiten. De brandweer en ook de adviseur gevaarlijke stoffen van de provincie kwamen ter plaatse. Op bevel van de brandweer werd het labo volledig ontruimd. De brandweer ging vervolgens over tot het ventileren van de ruimte. Omdat metingen bleven uitwijzen dat er nog steeds sprake was van de verspreiding van het product, werd heel het lokaal leeggehaald. Na deze beslissing was de kust volgens de metingen terug veilig en werd het labo rond 16 uur weer vrijgegeven. Volgens de brandweer is er nooit echt veel gevaar geweest. Toch werden strenge maatregelen genomen uit voorzorg.