Vastgoedbedrijf stad Antwerpen beheert tientallen krotpanden

Het Antwerps autonoom gemeentebedrijf (AG) voor vastgoed en stadsprojecten Vespa heeft in 2004 29 stadspanden verkocht, goed voor een verkoopopbrengst van 20,6 miljoen euro.

Belga

Eind vorig jaar had AG Vespa 69 krotpanden in beheer. Dat bleek woensdag bij de voorstelling van het jaarverslag 2004 door schepen van Patrimonium en Vespa-voorzitter Marc Van Peel (CD&V).

Vespa, dat een 40-tal werknemers heeft en operationeel is sinds 1 maart 2003, zorgt voor de valorisering van de stedelijke eigendommen en boerde vorig jaar goed. De verkoopopbrengst van meer dan 20 miljoen euro was onder meer te danken aan de verkoop van panden in het bouwblok van de Stadsfeestzaal aan de Meir (14,8 miljoen euro). De stad gaf de zaal, die enkele jaren geleden afbrandde, in erfpacht aan een projectontwikkelaar, die volop bezig is met de bouw van een winkelcentrum en woningen. Vespa verhuurt ook stadseigendommen, wat in 2004 een opbrengst opleverde van 8,7 miljoen euro, geld dat in de stadskas terechtkomt. Het bedrijf krijgt van de stad een dotatie van 2,1 miljoen euro.

Daarvan werd vorig jaar 1 miljoen teruggestort aan de stad. Vespa realiseerde in 2004 een boekhoudkundige winst van 63,6 miljoen euro. Het bedrijf geeft uitvoering aan het stedelijk grond- en pandenbeleid en daarover is de stad tevreden, aldus bevoegd schepen Tuur Van Wallendael (sp.a). Het autonoom gemeentebedrijf koopt verwaarloosde panden op, renoveert ze en verkoopt ze dan opnieuw. Dit jaar worden normaal 11 gerenoveerde wooneenheden opgeleverd. De opbrengsten komen in een rollend fonds terecht waarmee opnieuw krotten kunnen worden opgekocht. Eind vorig jaar had Vespa 69 krotpanden in beheer. Momenteel zijn dat er een 75-tal. In 2007 hopen we op een 150-tal, aldus Van Wallendael. Vespa koopt in opdracht van het stadsbestuur ook strategisch gelegen gronden en panden om op die manier de ontwikkeling van bepaalde stadsdelen te sturen, zoals bijvoorbeeld de prostitutiewijk. Ook verwaarloosde panden van de stad zelf worden aangepakt om kankerplekken tegen te gaan.

Vespa begeleidt voor de stad ook alle stadsprojecten die steunen op publiek-private samenwerking of een commercieel rendement beogen. Zo voert het autonoom gemeentebedrijf bijvoorbeeld de onderhandelingen met de kandidaat-kopers voor de site van het voormalig militair hospitaal. Ook het beheer van de bovenlokale subsidieprogramma's is een taak van Vespa, dat onder meer het geld van het Vlaams Stedenfonds, het federaal Grootstedenbeleid en de Europese Urban-gelden beheert.