”Ekeren is klaar voor meer autonomie”

Na tien jaar ervaring in de districtsraad, waarvan acht jaar als ‘schaduwburgemeester’, weet Christophe Thomas (VLD) het zeker: ”Meer zelfstandigheid zou een goede zaak zijn voor de districten. In het geval van Ekeren is totale onafhankelijkheid op termijn misschien zelfs de beste optie.”

ghouben

Het is bekend: een deel van de Ekerse bevolking zou liefst opnieuw een onafhankelijk Ekeren willen. ”Ik heb de indruk dat ook in het Antwerpse stadhuis wel een zeker draagvlak bestaat voor dat idee”, zegt Christophe Thomas. ”De decentralisatie is alvast een stap in die richting, maar ze mag van mij nog verder gaan.”

Thomas, van beroep accountmanager bij het consultancybureau Expectra, viert dit jaar zijn jubileum van tien jaar als ‘ervaringsdeskundige’. En hij is niet ontevreden. ”Sinds vorig jaar zijn de districten ook bevoegd voor bovenlokale straten. Daardoor konden we op 15 januari 2005 starten met de ingrijpende heraanleg van de Veltwijcklaan. De eerste fase is half juli rond, de tweede start begin 2006. Dat bewijst de nieuwe daadkracht van het district. Zo’n snelle timing had vroeger niet gekund.”

De verhouding met het hogere bestuur op ‘t Schoon Verdiep is niet slecht. ”Er zijn het jongste jaar slechts enkele incidenten geweest. Zoals dat over de A-campagne, waarin de districten te weinig aan bod kwamen. Maar dat is gecorrigeerd. Ook het tekort aan sturend personeel in de ambtenarij was een probleem. Dat is gedeeltelijk opgelost via interim-management. De gevolgen zijn spectaculair. In 2003 konden we slechts 132.000 euro - ruim 10 procent van ons budget - besteden, bij gebrek aan personeel voor de coördinatie van de operaties. In 2004 hebben we in een enorme inhaalbeweging 1,8 miljoen euro kunnen investeren.” ”Soms ontstaan door een gebrek aan communicatie wel eens fricties, zoals onlangs over de riolen. Enkele districten dachten dat ze erop zouden achteruitgaan door de beheersovereenkomst van de stad met Ri-Ant (een joint venture van AWW en Aquafin, red.). Uiteindelijk blijkt dat we daar juist veel beter van worden. We hadden vooraf geredeneerd op basis van buikgevoel in plaats van dossierkennis. Ik steek de hand in eigen boezem, maar ik pleit wel voor meer uitwisseling van informatie.”

”Ook de stad heeft de jongste jaren geïnvesteerd in Ekeren”, zegt Christophe Thomas. ”Het resultaat is zichtbaar: het districtshuis en de Villa Geniets zijn prachtig opgeknapt. Een mooi voorbeeld van hoe stad en district elkaar kunnen versterken. We zouden nog meer tevreden zijn als er meer decentralisatie van het stadspersoneel komt. Nu hebben we geen mogelijkheid om de technische diensten van de stad aan te sturen of te controleren. Ze kunnen bij wijze van spreken net zo goed voor eigen rekening werken terwijl men in Antwerpen denkt dat ze in Ekeren aan de slag zijn. Met eigen personeel was de Veltwijcklaan bijvoorbeeld sneller geasfalteerd en waren er ook geen rododendrons gekapt in plaats van gesnoeid in Hof de Bist.”