Hoboken wil dotatie voor riolen niet teruggeven aan stad

De Hobokense districtsraad keurde een begrotingswijziging goed met het behoud van 150.000 euro, een som uit de dotatie van de stad aan het district voor de riolering.

ghouben

De stad eist die som nu terug omdat Ri-Ant, een joint venture van AWW en Aquafin, de riolen in heel Antwerpen heeft overgenomen. Hoboken is samen met Merksem, dat nog wat tegenpruttelt, het enige district dat weigert een stuk van de dotatie aan de stad terug te geven. De districten waren gedurende een zestal maanden verantwoordelijk voor de riolering.

Schepen van Financiën Bungeneers (VLD): ”Nu ze die opdracht niet meer hebben, nemen wij dat geld terug. Hoboken gaat via Ri-Ant 339.000 euro of drie keer meer aan investeringen voor zijn riolering terugkrijgen. Ik heb die 150.000 euro nodig. Alle beetjes helpen om het Valentijnsakkoord uit te voeren. Voor de schuldenberg van het OCMW is de sp.a verantwoordelijk. De socialisten zouden beter moeten weten dan nu burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Het enige resultaat is dat de Hobokense begroting zal worden geschorst, en daardoor een aantal werkzaamheden zal vertragen.”

Districtsvoorzitter Marc Van Muylem (sp.a) is woedend. Hij vindt het grof om op stedelijk niveau de OCMW-schuld in de schoenen van de socialisten te schuiven. ”In Hoboken hebben alle partijen uit de meerderheid, plus de PVDA, de Hobokense begroting goedgekeurd. En dat is meer dan de sp.a. Bungeneers behandelt de districten als achterlijke kinderen. Ik pik die arrogante houding niet langer. Het kan niet dat een dotatie in de loop van het jaar door de schepen wordt gewijzigd. Dat is de bevoegdheid van de Antwerpse gemeenteraad. En die moet nog samenkomen.”

”De verdeling van de gelden op de Hobokense begroting is een bevoegdheid van de districtsraad. Wij hebben voor de voorbereidende werkzaamheden van de rioleringen al heel wat geld gespendeerd. Wanneer zien we daarvan nog iets terug? Bungeneers moet niet schermen met investeringen die we via Ri-Ant gaan terugkrijgen. Het is de burger die er via een toeslag van 0,30 euro per kubieke meter drinkwater rioleringsbijdrage, dik voor zal mogen betalen.”

Het districtsbestuur neemt daarom een voorstel van raadslid Mie Branders (PVDA), die deze extra taks wil afschaffen, over. Ze vraagt aan de stad om daarvoor minstens vijf jaar vrijstelling te verlenen aan alle inwoners van Hoboken, die al hebben betaald voor hun aansluiting op de riolen. Onafhankelijk raadslid Gijzels rekent uit dat met de toeslag van 0,30 euro, de Hobokenaars om de vijf jaar genoeg betalen om het hele rioleringsnet in het zuiderdistrict te vernieuwen.