Raad van Europa bestempeld mislukking Europese Raad als ramp

De Raad van Europa heeft het mislukken van de recente top van de Europese Unie een ramp genoemd en de rijkere lidstaten gebrek aan solidariteit met de armere lidstaten verweten.

AP Ned

"Europa moet meer zijn dan economie en handel", zei de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, René van der Linden, maandag in Straatsburg. Wie meent dat de EU alleen maar een soort vrijhandelszone is, begaat volgens hem een historische vegrissing.

Op hun top in Brussel konden de regeringsleiders geen overeenstemming bereiken over een meerjarenbegroting, noch over een manier om de Europese grondwet te redden. "Het is een ramp dat wij niet in staat zijn deze vraagstukken op te lossen", zei Van der Linden. De Raad van Europa is een van de belangrijkste instellingen voor het waarborgen van de mensenrechten. De Raad behoort weliswaar niet tot de Europese Unie, maar voelt wel de uitwerking van de crisis in EU.

Polen, Tsjechië en andere nieuwe lidstaten hebben tijdens de Europese top aangeboden van een deel van de EU-gelden af te zien om de rijkere lidstaten tegemoet te komen. Een blijk van solidariteit die volgens Van der Linden bij de westelijke lidstaten ver te zoeken is. "Het is onrechtvaardig dat de armeren voor de rijkeren moeten betalen."