Dedecker wil dat notaris bij verkoop nagaat of huis zonevreemd is

De notaris zou in de toekomst bij een verkoop van een huis of gebouw moeten nagaan of er in het verleden overtredingen gepleegd werden en het al dan niet zonevreemd is. Dat verklaarde VLD-gemeenschapssenator Jean-Marie Dedecker maandag.

Belga

Vandaag weet de koper van een huis vaak niet dat hij zich een zonevreemde woning heeft aangeschaft. Dat leidt soms tot grote drama's als de woning na dure renovaties uiteindelijk afgebroken moet worden, aldus Dedecker.

De gemeenschapssenator wijst erop dat de notaris nu reeds moet nagaan of alle verplichtingen inzake belastingen zijn vervuld en of er een bodemattest is afgeleverd. Hij ziet niet in waarom de notaris ook niet zou kunnen nagaan of de woning al dan niet zonevreemd is. Dedecker gaat onderzoeken of de bijkomende taak voor de notaris kan worden opgelegd met een koninklijk besluit, of dat er een wettelijk initiatief nodig is.