Diefstal kredietkaartgegevens treft ook Europese klanten

Het veiligheidslek dat in de VS aan het licht gekomen is met de data van 40 miljoen kredietkaartgebruikers heeft ook gevolgen voor Europese klanten. Volgens Visa zijn in Europa potentieel 800.000 kaarten getroffen.

Belga

Bij 40.000 kaarten staan de volledige data die op de magneetband zijn geregistreerd, bloot aan fraude.

Visa heeft de getroffen banknummers doorgespeeld aan de banken bij wie de kredietkaarthouders klant zijn. Visa roept de klanten op om hun rekeningen in de gaten te houden en bij ongewone transacties hun bank op de hoogte te brengen. Bij kredietkaarttransacties zijn verschillende beveiligingsmechanismen ingebouwd. Daarmee kan misdadig opzet snel herkend worden en blijft de schade voor de klant relatief beperkt. De kans dat het effectief tot bedrog komt met een Visakaart ligt op 0,07 procent.

Voor het potentiële verlies van de data van 40 miljoen klanten is het dienstverlenend bedrijf CardSystems Solutions in Arizona verantwoordelijk. Bij MasterCard zijn bij in totaal 13,9 miljoen klanten de gegevens op de kaart gekraakt.

Ook in Japan blijven de gevolgen niet uit. De Japanse bank UFJ bevestigde dat verschillende van haar klanten het slachtoffer is geworden van de kredietkaartfraude.