Lager pensioen bij vervroegd stoppen

De werknemers die met vervroegd pensioen gaan, zullen een lager wettelijk pensioen krijgen. Hun pensioenbedrag wordt verminderd met 4 procent voor elk jaar van vervroegde uittreding. De regering schuift deze pensioenmalus naar voren in haar nota 'Actief ouder worden'. Werknemers die langer actief blijven, worden beloond met een pensioenbonus van maximaal 125 euro, schrijft De Tijd maandag.

Belga

De federale regering en de sociale partners starten deze week de onderhandelingen over het loopbaaneinde. Op tafel ligt de regeringsnota 'Actief ouder worden', een gedetailleerd werkstuk met 67 maatregelen.

De regering wil het brugpensioen vanaf 2011 nog slechts toelaten voor werknemers die een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebben. Het vervroegd pensioen wil ze ook ontmoedigen. Vandaag kunnen werknemers vanaf 60 jaar vervroegd genieten van het wettelijk pensioen, op voorwaarde dat ze 35 jaar actief zijn geweest. Vanaf 2011 zou dit stelsel minder aantrekkelijk worden.

Werknemers die vervroegd uitstappen via een vervroegd pensioen zullen hun pensioenbedrag verminderd zien met 4 procent voor elk volledig jaar van vervroegde uittreding. Een werknemer die stopt op 60 jaar, daar waar de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar ligt, moet dus vijfmaal 4 procent inleveren. De maatregel zou niet gelden voor werknemers die een loopbaan van 40 jaar kunnen voorleggen.