Vrije handel kost Afrika 217 miljard euro

De invoering van de vrije handel in ruil voor de financiële hulp van de westerse landen kostte het Afrikaanse continent de voorbije twintig jaar 217 miljard euro volgens de NGO Christian Aid.

Belga

De verplichting voor de Afrikaanse landen om hun grenzen te openen voor producten die uit de rest van de wereld komen, heeft ervoor gezorgd dat Ghana sinds 1986 rijst invoert, een product dat het nochtans zelf produceert. De gesubsidieerde buitenlandse rijst die goedkoper is, heeft veel landbouwers doen failliet gaan.

Volgens de berekeningen van de NGO zou het BNP van Ghana, dat 3,8 miljard euro bedraagt, 652 miljoen euro meer tellen als de vrije handel er niet zou gelden. In het document dat de NGO zondag publiceerde, roept Christian Aid de leiders van de G8 op om een 'eerlijke handel' in plaats van een 'vrije handel' in te voeren in de relaties tussen de rijke landen en de ontwikkelingslanden.

Claire Melamed, de woordvoerder van Christian Aid, benadrukte dat het openmaken van de grenzen van de ontwikkelingslanden voor onze producten, niet meer geëist mag worden in ruil voor financiële steun van het westen.