Blair houdt EU-lijn aan in Brits parlement

"De crisis ligt niet in de mislukking van de Europese leiders om onderling een akkoord te bereiken. De crisis ligt in de mislukking van de Europese leiders om met de volkeren van Europa een akkoord te bereiken over de zaken die hen aanbelangen". Dit zei de Britse premier Tony Blair in een verklaring maandag aan het Britse parlement over de Europese Top.

Belga

De toespraak bevat vooral herhalingen van het Britse standpunt dat ook voor en tijdens de Top regelmatig werd herhaald: Europa moet minder geld uitgeven, en Europa moet het geld meer uitgeven aan toekomstgerichte sectoren. Door de landbouwuitgaven moet Groot-Brittannië veel meer betalen aan dan krijgen van Europa, zelfs met de Britse korting.

Blair belooft dat hij zal blijven streven naar een akkoord over de meerjarenbegroting, tijdens het Britse EU-voorzitterschap dat op 1 juli start.