Stad Brussel kan overlast straffen met administratieve boete

De Brusselse gemeenteraad heeft maandag een wijziging aan het politiereglement goedgekeurd die het mogelijk maakt om kleine overtredingen te straffen met een administratieve boete. Het gaat om feiten die de parketten nauwelijks vervolgen zoals sluikstorten, nachtlawaai en slagen.

Belga

De stad heeft wel verduidelijkt dat enkel agenten een proces-verbaal van de overtreding zullen kunnen opstellen. Een hele reeks andere personeelsleden van de stad, zoals stewards en parkwachters, zullen ook overtredingen kunnen vaststellen maar geen pv opstellen. Ze mogen overigens ook geen identiteitscontroles uitvoeren.

De Brusselse minister-president Charles Picqué had de Brusselse gemeenten een tijdje geleden opgeroepen om van de nieuwe maatregel gebruik te maken. Ze kunnen ook rekenen op een gewestelijke subsidie om een ambtenaar aan te werven die het juridische aspect van de maatregel kan invullen.