"Snelheidsbeperking vrachtwagens is nuloperatie voor bedrijven"

"Een verlaging van de maximumsnelheid voor vrachtwagens, heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid en op het milieu. Dat de ingreep leidt tot een meerkost bij de transportbedrijven klopt niet.

Belga

Voor hen is het economisch een neutrale operatie". Dat heeft de Gentse onderzoeker Johan Demol van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) maandag verklaard.

De transportsector stond dit weekend op haar achterste poten nadat Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) voorstelde om de maximumsnelheid voor vrachtwagens op de snelwegen terug te brengen tot 80 km/u. De transportsector vreest onder meer dat de maatregel zal leiden tot tijd- en dus ook geldverlies.

Volgens Johan Demol wijst een Nederlandse studie uit dat een dergelijk ingreep een gunstige invloed heeft op het vlak van veiligheid alsook op milieuvlak. "Daarnaast blijkt dat de snelheidsbeperking voor de bedrijven op micro-economisch vlak een neutrale operatie is. De kritiek over een eventuele meerkost voor de tranportbedrijven is dus onterecht", aldus Demol.

Demol begrijpt ook niet dat sommigen vraagtekens plaatsen bij het gunstige effect op de verkeersveiligheid. "Denk alleen maar aan de remafstand die verkleint wanneer de snelheid daalt. Ook de ernst van de eventuele ongevallen daalt wanneer de snelheid lager ligt", luidt het.

Demol betreurt tot slot dat in ons land geen werk wordt gemaakt van de invoering van snelheidsbegrenzers voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. "België loopt achter in de omzetting van de Europese richtlijn die bepaalt dat alle nieuwe vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en bussen van meer dan 5 ton vanaf 1 januari dit jaar - althans voor buitenlands vekeer - over een snelheidsbegrenzer moeten beschikken. Ik heb er bij minister van Mobiliteit Renaat Landuyt ook al op aangedrongen om ook de bestelwagens en de terreinwagens op te nemen in de omzetting, want in die categorieën voertuigen - waarvan het gebruik de laatste jaren spectaculair is gestegen - is het meeste winst te halen op verkeersveiligheids- en op milieuvlak", aldus nog Demol.