Klacht prof. Luc Lamine tegen CGKR wegens "vervalste" wettekst

Luc Lamine, professor contractrecht aan de KU Leuven en lid van Vlaams Belang, dient bij het Brusselse parket klacht in tegen bestuursleden en medewerkers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wegens valsheid in openbare geschrifte, oplichting, aanmatiging van macht en daad van willekeur die inbreuk maakt op door de grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten.

Belga

Volgens Lamine is in een handboek van het CGKR uit 1999 dat over de racismewet handelt de wettekst "vervalst", of verkeerd weergegeven. Op pagina 69 van dat boek gebruikt het CGKR volgens Lamine het woord "nationaliteit" daar waar dat woord in de "echte" tekst van de wet niet voorkomt.

"Dit past zonder twijfel in de strategie van het Centrum om differentiatie op grond van nationaliteit onder de racismewet te doen vallen", zegt Lamine, voor wie dit "des te ergerlijker is daar het Centrum belast was en is met de vorming van de magistraten omtrent de toepassing van de racismewet", zegt hij.

Volgens Lamine is er sprake van oplichting of poging tot oplichting "door het aanwenden van listige kunstgrepen om de drie vzw's van het Vlaams Blok tot schadevergoeding te laten veroordelen." "De gelaakte feiten wekken op zijn minst de indruk van een partijdig proces tegen de drie vzw's van het Vlaams Blok, waarvan ik lid was tijdens de geïncrimineerde periode", zegt Lamine.

Lamine dient daarom klacht in tegen voormalig directeur Johan Leman, huidig directeur Jozef De Witte, premier Guy Verhofstadt en "(andere) daders, mededaders en medeplichtigen aan de publicatie "van de vervalste of verkeerd gedrukte of doorgegeven tekst".