Vlaams-Brabants gouverneur verbiedt waterverspilling

Vlaams-Brabants gouverneur De Witte heeft maandag een politiebesluit uitgevaardigd dat in de hele provincie op straf van een sanctie het gebruik van leidingwater verbiedt voor het wassen van auto's, het sproeien van tuinen, vullen van zwembaden...

Belga

Aanleiding zijn de actuele waterbevoorradingsproblemen in diverse hoger gelegen gebieden in het Hageland.

Het is verboden dit water te gebruiken voor het besproeien van velden, sportterreinen, binnenplaatsen, het reinigen van straten, wassen van auto's, vullen van particuliere zwembaden. Uitzondering wordt gemaakt voor normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. Bedrijven mogen water enkel gebruiken voor doeleinden die absoluut noodzakelijk zijn voor personeel of het productieproces. Overtredingen worden bestraft met een celstraf van 1 tot 7 dagen en/of een geldboete van 5 tot 125 euro.

Tijdens een vergadering tussen de gouverneur, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de betrokken Hagelandse gemeentebesturen Aarschot, Tielt-Winge, Bekkevoort, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Diest is maandag een regeling uitgewerkt waardoor inwoners in elke gemeente zakjes drinkwater kunnen komen afhalen. Getroffen landbouwbedrijven kunnen beroep doen op de brandweer voor watervoorziening aan hun vee.

Volgens Eddy Troostens van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaams-Brabant bleven de problemen op vlak van waterbevoorrading ook maandag in de loop van de dag verder aanhouden in hoger gelegen gebieden in Aarschot, Langdorp, Binkom, Molenstede, Rotselaar... Hij vreest maandagavond voor de gevolgen van de klassieke avondpiek in het verbruik. Ook elders in Vlaams-Brabant zouden zich problemen kunnen voordoen.