"Impact snelheidsbeperking onvoldoende onderzocht"

Volgens de Leuvense onderzoeker Chris Tampere is nog onvoldoende onderzocht of de verlaging van de maximumsnelheid van vrachtwagens op snelwegen meer positieve dan negatieve effecten heeft inzake milieu en verkeersveiligheid.

Belga

"Het wordt tijd dat men eerst zegt wat men precies wil bereiken en dan de juiste maatregelen kiest en niet andersom. Daarbij zou men moeten vertrekken van het principe dat de vervuiler betaalt", aldus Tampere.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt heeft een beperking van de maximumsnelheid voor vrachtwagens tot 80 km/uur zowel een positief effect op het milieu als op de verkeersveiligheid. Zo zou de ingreep onder meer zo'n 250.000 tot 350.000 ton CO² uit de lucht kunnen halen (goed voor 5% van de Vlaamse Kyoto-inspanningen). Daarnaast zou de maatregel ook helpen het aantal kop-staart-aanrijdingen terug te dringen, zo stelde minister Van Brempt.

Chris Tampere van de faculteit Toegepaste Wetenschappen, groep Verkeer en Infrastructuur, maant aan tot voorzichtigheid. "Dit is een bijzonder moeilijke en delicate evenwichtsoefening. Het is nog niet zeker of de maatregel meer voor- dan nadelen heeft. Daarvoor is meer onderzoek nodig."

Hij zet een reeks mogelijke kanttekeningen op een rijtje. Zo kan hij zich deels vinden in de kritiek van de transportsector. Die reageerde negatief op het voorstel en stelde dat een verlaging van de snelheid voor vrachtwagens door de sector zou gecompenseerd worden met het inzetten van meer vrachtwagens om zo het tijdsverlies in te halen. Op die manier zou de milieu-impact van de maatregel wel eens negatief kunnen zijn.

Ook qua veiligheid heeft het voorstel niet enkel voordelen. "In het algemeen klopt het dat snelheid doodt, maar of de voorgestelde snelheidsbeperking het aantal kop-staart-aanrijdingen zal reduceren, is niet zeker. Dat soort ongevallen is vooral toe te schrijven aan de alertheid van de bestuurder", aldus Tampere.

Tampere zegt dat men bij de moeilijke evenwichtsoefening eigenlijk zou moeten uitgaan van het principe "de vervuiler betaalt" en dat daarbij best kan ingespeeld worden op het prijsaspect. Een van de mogelijke denkpistes daarbij is om zwaar vervuilende vrachtwagens of personenwagens meer te laten betalen dan milieuvriendelijkere voertuigen. "Het heeft toch geen zin om een milieuvriendelijke vrachtwagen met een lage uitstoot evenveel te laten betalen als vrachtwagens met zeer vervuilende motoren". Dat betekent eigenlijk ook dat een wegenvignetsysteem - dat de Vlaamse regering nu laat onderzoeken - mogelijk ook zijn doel kan voorbijschieten. "Een algemeen wegenvignet is dan inderdaad zeker niet verfijnd genoeg", besluit Tampere.