Objecten satanvereerders gevonden in Kaliningrad

Russische archeologen hebben in de bedolven kelders van de vroegere Pruisische burcht in Kaliningrad (de door Litouwen en Polen omsloten Russische exclave aan de Oostzee) een raadselachtige schat gevonden. Bij opgravingen nabij de noordelijke vleugel vonden zij een verscheidene honderden jaren oud zilveren juwelenkistje waarvan de inhoud kennelijk diende voor satanische rituelen.

Belga

Op elf amuletten en in filigraan gemaakte medailles uit goud, zilver, koper en tin, staan onder meer pentagrammen en afbeeldingen van de duivel, naast onbekende gedaanten die aan engelen doen denken en afbeeldingen van cultushandelingen. Zeer geheimzinnig zijn de gecodeerde inscripties in verschillende talen. Ook het juwelenkistje zelf, ongeveer zo groot als een handpalm, is versierd met vreemde kruissymbolen en randschriften die op formules lijken.

De wetenschappers staan voor een raadsel. Vanwaar het foedraal stamt en hoe het in de kelder van de burcht terechtkwam, is volledig onbekend, aldus de leider van de opgravingen, Anatoli Valoejev, hoofdarcheoloog van het museum voor kunst en geschiedenis van Kaliningrad. Zelfs over de ouderdom van de vondst is Valoejev voorlopig vaag: "De voorwerpen komen misschien uit de 16de tot 18de eeuw. Maar dat is maar een eerste schatting".

Volgens Valoejevs collega Vladimir Koelakov, chef van de Baltische zending van het archeologisch instituut in Moskou, lijkt het ondertussen al vast te staan dat de amuletten afkomstig zijn uit verschillende landen en culturen. "De vondst is een sensatie, zij is met niets te vergelijken. Er zijn weliswaar enkele gelijkaardige aparte stukken bekend, maar nog nooit is in Europa zo'n volledige verzameling van dergelijke cultusobjecten ontdekt".

De stukken zijn goed bewaard gebleven. Na restauratie zal dit "gereedschap van onbekende duivelaanbidders" tentoongesteld worden in het museum voor kunstgeschiedenis van Kaliningrad.

Het slot van Kaliningrad of Königsberg zoals het eeuwenlang heette, werd in 1255 gebouwd in opdracht van de ridders van de Duitse Orde. Later werd hier de eerste koning van Pruisen gekroond. Nadat de burcht in de Tweede Wereldoorlog door geallieerde bombardementen zwaar beschadigd was, werd wat er nog restte in 1969 op bevel van Moskou door pioniers van het Sovjetleger opgeblazen. Op het puin verrees een bombastische nieuwbouw die ondertussen leegstaat wegens scheuren in de bouw door slechte funderingen.

Al drie jaar lang graaft het team van Valoejev de resten van de kelders weer op. Die operatie wordt bekostigd door het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel. De Hamburgse mecenassen hopen in de met geheimen omweven kelders sporen te vinden van de fabelachtige 'barnsteenkamer' die hier in 1945 door de Russen werd ondergebracht.