Supportersfederatie Profclubs legt grieven op tafel

De Supportersfederatie Profclubs (SFP), een pas opgerichte vereniging van supportersfederaties van Belgische profclubs, ontmoette vrijdag minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) op diens kabinet in Brussel. Onderwerp van gesprek waren enkele aanbevelingen van de SFP om de veiligheid en toegankelijkheid in de Belgische stadions te verbeteren.

Belga

Dewael toonde zich tijdens deze eerste ontmoeting tussen de overheid en de supportersfederatie verheugd dat "een dergelijke belangrijke vertegenwoordiging zijn verantwoordelijkheden niet schuwt op het vlak van veiligheid in en rond de stadions, om zo het voetbal meer toegankelijk en feestelijk te maken".

Onder de slogan "Geef ons het voetbal terug!" formuleerde de SFP zeven aanbevelingen. Drie daarvan hebben rechtstreeks betrekking op het ministerie van Binnenlandse Zaken en zijn cel "voetbal".

Allereerst wil de SFP de Fancard zien verdwijnen, wat normalerwijze binnen twee tot drie weken gebeurt wanneer de wijziging van het koninklijk besluit hieromtrent in het Staatsblad verschijnt. De SFP vraagt aan Dewael om structureel betrokken te worden bij overleg rond het veiligheidsbeleid. De organisatie wil geen nieuw systeem dat niet is afgestemd op de realiteit, wat opnieuw onnodige drempels zou opwerpen voor de modale supporter.

Ten tweede stelt de SFP voor om een permanent en proactief meldpunt 'ordehandhaving en goed gastheerschap' te installeren. Dit houdt in dat de SFP pleit voor een centraal meldpunt binnen de "voetbalcel" van Binnenlandse Zaken waar men terechtkan met klachten en opmerkingen over het optreden van de ordediensten.

Een derde aanbeveling van de SFP is een evaluatie van het statuut van de steward en een eenduidige toepassing van de wettelijk verplichte reglementen met betrekking tot inwendige orde in de stadions.

Voorts vraagt de SFP de clubs, Profliga en KBVB om samen een sensibiliseringscampagne op touw te zetten om het racisme en de kwetsende spreekkoren aan te pakken. Ook moet er een dialoog opgebouwd worden met de gehandicaptenorganisaties om de toegankelijkheid van de stadions voor mindervaliden te verbeteren, én moet de problematiek van de ticketprijzen en de matchverschuivingen aangepakt worden.