Bijbel met vrouwelijke Christus lokt voorspelbare kritiek uit

In de VS is een herschreven deel van de bijbel verschenen, waarin Jezus Christus als vrouw wordt neergezet. Het boek is gebaseerd op de vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes). Het boek verschijnt op de markt onder de titel "Judith Christ of Nazareth."

Belga

De uitgever prijst het boek aan als een nieuwe editie van de Evangeliën waarin Christus wordt geïdentificeerd als een vrouw genaamd "Judith Christus van Nazareth." De vice-voorzitter van de uitgever, Billie Shakespeare, zei in een verklaring dat zij "het boek hebben gepubliceerd als erkenning van de gewijzigde positie van de vrouw in de samenleving".

Een passage in Lucas 2 werd als volgt gewijzigd: Jozef ging naar Betlehem om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn vrouw, die zwanger was en ze bracht een dochter ter wereld, haar eerstgeborene. En zij kreeg de naam Judith.

Ook werden bekende verhalen aangepast, zoals de parabel van de "verloren zoon" die werd aangepast in de "verloren dochter". De onbevlekte ontvangenis blijft, tot nader order, een vrouwelijke bezigheid. Blijft de vraag: hoe zit het nu met Maria Magdalena, die in principe veranderd moet worden in een tot inkeer gekomen gigolo.

De uitgever van het boek verwacht dat het boek goed zal verkopen. Critici hebben het werk als godslasterlijk bestempeld.