Sp.a-voorstel moet doorstroming jeugdvoetballers verhogen

De minimumloongrens die geldt voor de toekenning van een arbeidskaart voor buitenlandse voetballers, moet hoger. Dat staat in een wetsvoorstel van David Geerts (sp.a).

Belga

BR> Hiermee wil het kamerlid de doorstroming van Belgische jeugdvoetballers naar de hoogste afdelingen verhogen. Het voorstel moet ook de 'kleinere' spelers een betere RSZ-bescherming bieden.

Buitenlandse topsporters van buiten de Europese Unie zijn niet vrijgesteld van het bezitten van een arbeidskaart B. Pas nadat zo'n kaart verstrekt is, wordt een verblijfsvergunning gegeven. Ze wordt enkel toegekend indien het onmogelijk is op de Belgische arbeidsmarkt binnen een redelijke termijn een geschikte werknemer te vinden.

Hierop geldt een uitzondering wanneer de atleet ouder is dan zeventien jaar en het jaarlijks inkomen het achtvoudige bedraagt van de loongrens die geldt om als topsporter te worden beschouwd. Het gaat concreet om 61.632 euro. Volgens Geerts is dat bedrag te laag en moet het tot ongeveer 100.000 euro worden opgetrokken.