Huis-aan-huisbezoeken starten nog deze zomer

Een interventieteam duikt deze zomer Antwerpen-Noord in voor huis-aan-huisbezoeken. Het team verzamelt daarbij informatie over wie nu juist in de wijk woont en in welke omstandigheden. Daarna werkt het, waar nodig, oplossingen uit.

jforier

De huis-aan-huisbezoeken vormen een actiepunt binnen het Stadsplan Veilig van Antwerps veiligheidsschepen Dirk Grootjans (VLD). Een interventieteam bestaat uit mensen van het OCMW, de dienst Woontoezicht, de dienst Bevolking en de bedrijfseenheid Integrale Veiligheidszorg. Tijdens de bezoeken kijken ze wie er woont, hoe de leefsituatie is en welk statuut de bewoner heeft. ”Sommige mensen leven in schrijnende omstandigheden”, zegt Grootjans.

”Alleen is het verdoken. Ik denk aan slachtoffers van huisjesmelkers. Binnen het plan willen we vanuit de stad juridische bijstand verlenen aan deze huurders. We ervaren dat mensen die in een sociaal zwakke situatie zitten, zich soms schuldig maken aan overlast. Door de sociale problemen weg te werken, verminderen we meteen ook de overlast in bepaalde wijken.”

Na het inzamelen van informatie over de bewoners werkt het interventieteam oplossingen uit voor de betrokkenen. Als blijkt dat een huisjesmelker actief is in een straat, zet het team een actie op. Nieuwkomers worden doorverwezen naar de inburgeringstrajecten. ”Vanaf juli begint het interventieteam proef te draaien”, zegt Grootjans.

”In september moet het project op volle toeren draaien.” De concretisering van het Stadsplan Veilig wordt vandaag besproken op het schepencollege.