Bijna 7 op de 10 Antwerpenaars willen noodbruggen niet meer weg

De noodbruggen op de Singel, voor de start van de werkzaamheden nog monsters genoemd, zien er in de ogen van de Antwerpenaars al een pak sympathieker uit. 69% wil dat de bruggen in élk geval blijven tot de allerlaatste werkzaamheden op de Ring en in het centrum achter de rug zijn.

jforier

Deze resultaten komen uit de enquête van Synovate Censydiam Institute in opdracht van de Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo. Vijfhonderd bewoners uit de Antwerpse regio werden telefonisch bevraagd. Daarnaast werd de groep ook opgesplitst naar woonplaats en het meest gebruikte vervoermiddel. 82% van de ondervraagden ondervindt in meerdere of mindere mate hinder van de werken. Bij de mensen die in het stadscentrum wonen, zegt 93% problemen te hebben met de talrijke werven. De bewoners in de regio van Zwijndrecht en Sint-Niklaas ondervinden minder ongemakken (42%).

Driekwart van de mensen die te voet, per fiets of met het openbaar vervoer rijden, zeggen hinder te ondervinden. Bijna 60% is tevreden over de minder-hindermaatregelen van de Vlaamse overheid. De noodbruggen worden door 76% van de ondervraagden geapprecieerd. Vooral de wagengebruikers zijn tevreden (85%). Op de vraag of de bruggen tijdelijk moeten blijven staan na de werkzaamheden aan de Ring zegt 69% ja. De ondervraagden zijn overtuigd dat met de werkzaamheden op andere plekken in de stad de verkeershinder gaat toenemen zonder deze bruggen. 12% wil de bruggen wel weg.

Unizo pleit voor het behoud van de noodbruggen tot de Groene Singel is aangelegd. ”Die Groene Singel zou tussen 2012 en 2015 een feit zijn”, zegt Jerry Crombez van Unizo-Antwerpen. ”Zo lang er geen oplossing is voor de kruispunten op de Singel moeten de bruggen blijven staan. We mogen niet vergeten dat de werkzaamheden aan de Ring geen uitbreiding betekenen van de capaciteit. Met het Deurganckdok komt zelfs meer vrachtvervoer over de Ring. Als we dan rekening houden met de werkzaamheden in andere straten in Antwerpen, dan blijven de noodbruggen nodig om de verkeershinder te beperken.”